دوشنبه 1 مرداد 1397
مطالب فنی
  • گلگشت زمستانی گدوک
    روز جمعه مورخ 96/11/13
    هزینه ثبت نام: 15/000 تومان جهت اعضاء و 20/000 تومان همراه 
    ثبت نام بصورت حضوری می باشد.
    تاريخ انتشار : 1396/11/10 18:14 | دسته بندی : اخبار کانون | بازدید : 75