دوشنبه 28 خرداد 1397
مطالب فنی
 •  مزایای دیوارهای برشی :

  1. افزایش چشمگیر سختی ساختملن به نحوی که بر اثرات ثانویه نقش موثری دارد. این مزیت خود به خود موجب افزایش درجه ایمنی در مقابل شکست یا ریزش ساختمان میشود .

  2. کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصر غيرسازه ای که در اکثر موارد هزينه آنها کمتر از هزينه اعضای سازه ای نيست .

  3. اثر قابل توجه در ايجاد آرامش خيال و تأمين امنيت روانی ساکنين ساختمانهای بلند مرتبه در هنگام وقوع زلزله .

  4. دیوارهای برشی قادرند حتی پس از پذیرش ترکهای زیاد، بارهای ثقلی که برای آنها هم طراحی شده اند تحمل کنند. این پدیده را بطور کامل نمیتوان از ستونها انتظار داشت .

  نحوه انتخاب محل دیوارهای برشی :

  هر ديوار برشی ممکن است در اثر نيروهای محوری دچار جابه جايی يا تغييرشکل انتقالی و چرخشی شود. اينکه يک ديوار برشی تا چه ميزان و چگونه تحت تأثير لنگر واژگونی ، نيروهای برشی يا پيچشی قرار گيرد بستگی به موارد زیر دارد :

  1.شکل هندسی

  2.جهت آن در برابر نيروی زلزله

  3.محل استقرار آن در پلان ساختمان

  به منظور انتخاب بهترين محل برای ديوارها موارد زير نيز بايستی مورد توجه و رعايت قرار گيرد:

  به منظور تأمين مقاومت پيچشی خوب برای ساختمان ، تا آنجا که ممکن است ديوارهای برشی در محيط پلان تعبيه شوند. نيروهای ثقلی بيشتری را می توان از طريق ديوار به شالوده منتقل ساخت. درچنين وضعيتی نياز به فولادگذاری خمشی زياد ، کاهش می يابد و همچنين شالوده قادر خواهد بود لنگر واژگونی ناشی از ديوار را به خوبی تحمل کند.

  چنانچه در مناطق با خطر نسبی زياد ، در ساختمان های بلند از يک يا دو ديوار برشی استفاده شود ، نيروهای زلزله در اين ديوارها متمرکز شده که موجب می شود نيروی بسيار زيادی به شالوده ساختمان منتقل گردد که در اينصورت بايد شالوده ای وسيع و ويژه برای مقاومت در برابر زلزله پيش بينی گردد.

  اما آنچه که مهم است اين است که مقدار و توزيع ديوار برشی در پلان ساختمان به گونه ای باشد که باعث کاهش و کنترل تغييرمکان جانبی نيروی بالا رانش (up lift ) و افزايش شکل پذيری گرديده و همچنين در يک زلزله شديد ، تمام ديوارهای برشی وارد محدوده غيرخطی و غير ارتجاعی شده که به سبب آن نه تنها اجازه تأمين ظرفيت خمشی خيلی زياد به سازه داده می شود ، بلکه مقاومت برشی و شکل پذيری آن نيز افزايش می يابد .

  یکی از جا های مناسب برای قرار گرفتن دیوار برشی محل تکیه گاه های جانبی یا محیط راه پله ها و اتاق آسانسور می باشد .

  چه نیروهایی به دیوارهای برشی وارد می شود ؟

  1.  نیروی برشی متغیر که مقدار آن در پایه حداکثر می باشد .

  2. لنگر خمشی متغیر که مقدار آن مجددا در پای دیوار حداکثر است و ایجاد کشش در یک لبه ( لبه نزدیک به نیروها و فشار در لبه متقابل می نماید ) با توجه به امکان عوض شدن جهت نیروی باد یا زلزله در ساختمان ، کشش باید در هر دو لبه دیوار در نظر گرفته شود .3. نیروی محوری فشاری ناشی از وزن طبقات که روی دیوار برشی تکیه دارد .

  ديوار برشی ديواری است که برای مقاومت در برابر اثر توأم تلاش محوری ، تلاش خمشی و تلاش برشی ناشی از بارهای قائم و بار زلزله طراحی می شود . ديوارهای برشی معمولا" بيشترين سهم نيروی برش پايه را تحمل می کنند که باعث افزايش چشمگير سختی ساختمان و کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصرغيرسازه ای می گردد .

   ديوارهای سازه ای با نسبت بعدی بالا ، ديوارهای خمشی ناميده می شوند زيرا رفتار غالب آنها در مد خمشی می باشد . ديوارهايی با نسبت بعدی پائين ، ديوارهای چاق يا کوتاه ناميده می شوند . امکان دارد ديوارهای کوتاه دچار شکست زودهنگام برشی شوند و اين خود باعث کاهش شکل پذيری می شود ، به همين دليل شکست های برشی غالبا" نامطلوب در نظر گرفته می شوند. اگر عمل ديوار در مد برشی باشد ، يک مقطع ساده می تواند عملگر باشد .

  طراحی ديوارهای بلند خمشی مانند طراحی تيرها صورت می گيرد . آنها می توانند طوری طراحی شوند که رفتاری شکل پذير داشته باشند . اين رفتار توسط جلو انداختن تسليم شدگی آرماتورهای عمودی صورت می گيرد . اگرچنانچه ظرفيت برشی طراحی ديوار بزرگتر از بار برشی مرتبط با مقاومت خمشی ديوار باشد ، رفتار شکل پذير و خمشی بدست می آيد


  تاريخ انتشار : 1392/05/24 12:34 | دسته بندی : مقالات | بازدید : 2010

  مشاهده نظرات - 0 نظر
  ارسال نظر برای این مطلب
  نام ایمیل
  عنوان نظر
  متن نظر

  کد امنیتی زیر را وارد کنید

  نظرات ارسال شده برای این مطلب
  - ارسال شده توسط ناشناس