دوشنبه 28 خرداد 1397
مطالب فنی
 • چكيده: درلوله كشي به روش سنتي با استفاده از شبكه موازي لوله سرد و گرم در طول مسير مورد نياز حركت نموده و در نقاط مصرف از شبكه انشعاب گرفته مي شود .  در سيستم سنتي


  سعي مي گردد با بالا بردن قطر لوله ها مشكل شماره 1 كاهش پيدا نمايد. بدليل خروجي هاي زياد ميزان استفاده از اتصالات زياد مي شود.
  بدليل استفاده زياد از اتصالات ضريب اطمينان آب بندي در طول زمان كاهش و پرت لوله افزايش مي يابد.
  درصورت بروز مشكل و يا نشتي در شبكه عيب يابي و مشخص نمودن مكان نشتيبه آســـــــــاني امكان پذير نبوده و مستلزم ايجاد خسارتهاي زياد مي باشد.

  سيستم كلكتوري در شبكه آب سرد و گرم

  در اين روش ورودي هاي آب سرد و گرم هر كدام در يك كلكتور (تقسيم كننده)متمركز شده و سپس از كلكتور جهت ساير نقاط مورد نياز انشعاب گرفته ميشود

  سيستم كلكتوري در شبكه حرارت مركزي (موتورخانه ـ پكيج)

   
  ورودي آب گرم در يك كلكتور و خروجي نيز در يك كلكتور متمركز مي گردد
  از كلكتور ورودي جهت تمامي نقاط مورد نياز (رادياتور ها يا سيستم كف خواب)انشعاب گرفته شده و برگشتي لوله به كلكتور خروجي بر مي گردد.


  سئوال : در سيستم كلكتوري چگونه مي توان هوا گيري نمود ؟
  پاسخ : با نصب يك عدد هواگير اتوماتيك در انتهاي هر كلكتور و در برخي ازطرحها جهت جلوگيري از هوا گرفتن شبكه كلكتور در كف طراحي ميگردد


  مزاياي استفاده از سيستم كلكتوري


  صرفه جوئي از طريق كاهش مصرف اتصالات.1
  صرفه جوئي از طريق كاهش قطر لوله و اتصالات مورد استفاده.2
  افزايش ضريب آب بندي (بدليل عدم استفاده از اتصالات در كف) .3
  توزيع يكنواخت حرارت.4
  توزيع يكنواخت فشار آب و كنترل قسمتهاي مختلف.5
  6.امـــــكان قطع و وصل و كنترل قسمتهاي مختلف سيستم از محل كلكتور و نتيجتاً كاهش مصرف انرژي و عيب يابي سريع


  *لازم بــذكر است كه در سيستم كلكتوري ميزان مصرف لوله از نظر متراژ بيشتراز بقيه روشهاي اجرايي مي باشد ولي با در نظر گرفتن كاهش سايز لوله مصرفي واتصالات
  موردنياز هزينه افزايش ريالي متراژ لوله توجيه پذير خواهد بود.


  نكته  لوله مسير ورودي به كلكتور از طرف مغزي مي باشد ، جهت ورودي دركلكتورهايً1 مي توانيد از مهره ماسوره ً1*25 يا ً1*32 استفاده نمائيد. .
  از بوشن آخر كلكتور مي توانيد كلكتور را به كلكتور بعدي متصل نمائيد. .
  بايد در پوش انتهاي كلكتور بسته شود. .
  در صورت نصب در شبكه گرمايش از كف و يا شبكه رادياتورها شير .
  تخليه هواي اتوماتيك نصب نمائيد.

  منابع:

  http://hvacportal.ir/thread3674.html

  http://masoodvahidi.blogfa.com/post-429.aspx

  http://daftarfanipeyman.mihanblog.com/post/102

   

   


  تاريخ انتشار : 1392/09/26 23:56 | دسته بندی : مقالات | بازدید : 4742